ALIENS: Hadley’s Hope – English Rules

Ash: You still don’t understand what you’re dealing with, do you? Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility.
Lambert: You admire it.
Ash: I admire its purity. A survivor… unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality.
Parker: Look, I am… I’ve heard enough of this, and I’m asking you to pull the plug.
Ash: Last word.
Ellen Ripley: What?
Ash: I can’t lie to you about your chances, but… you have my sympathies.

Czytaj więcej o ALIENS: Hadley’s Hope – English Rules

Szybka instrukcja PL: Photosynthesis

– To?! Co to jest?!
– Jak to co? Las.
– Możesz mi powiedzieć, po c..j mi las?
– Jak to po c..j? W scenopisie pisze, że las jest, napisane…
– W scenopisie? Znajdź mi to w scenopisie.
– Proszę: „Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las…”   – “Nic Śmiesznego” – Reżyser i Adaś

Czytaj więcej o Szybka instrukcja PL: Photosynthesis

Szybka instrukcja PL: Viral

Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) albo DNA(wirusy DNA), wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej. – Wikipedia.pl

Czytaj więcej o Szybka instrukcja PL: Viral

EnglishGermanItalianPolish